Brezposelnost

Kako informatizacija prispeva k brezposelnosti?
Glavni način, kako računalniki lahko povzročijo brezposelnost, je, če delajo določenim ljudem nepotrebno. Podjetja so na primer zaposlovala veliko šte...
Ali se lahko prijavite za brezposelnost na spletu?
Za prejemanje nadomestil za primer brezposelnosti morate vložiti zahtevek pri programu zavarovanja za primer brezposelnosti v državi, kjer ste delali....
Kako računalnik povzroča brezposelnost?
Glavni način, kako računalniki lahko povzročijo brezposelnost, je, če delajo določenim ljudem nepotrebno. Podjetja so na primer zaposlovala veliko šte...
Tehnološka brezposelnost
Tehnološka brezposelnost je izguba delovnih mest, ki jo povzročajo tehnološke spremembe. ... Tehnološke spremembe običajno vključujejo uvedbo delovno ...
Stopnja brezposelnosti
Kakšna je stopnja brezposelnosti na svetu 2021?Kaj je stopnja brezposelnosti?Katera država ima največjo brezposelnost?Kako se izračuna brezposelnost ...
Računalniki povzročajo brezposelnost za in proti
Izum računalnikov je povzročil zmanjšanje ročnega napora, kar je povzročilo brezposelnost. Zdaj lahko en sam računalnik opravi nalogo 10 ljudi. Tako u...
Pomen zaposlovanja za gospodarstvo
Z gospodarskega vidika zaposlitev zagotavlja dohodek revnim družinam, oživlja domače povpraševanje po blagu in storitvah ter spodbuja splošno rast. V ...
Ali tehnologija povečuje brezposelnost
Tehnologija ne povzroča brezposelnosti. Gre le za preusmeritev človeškega dela v različne vrste delovnih mest. ... Raziskava angleškega svetovalnega p...
Kaj pomeni ui z brezposelnostjo
Zvezni državni sistem zavarovanja za primer brezposelnosti (UI) pomaga mnogim ljudem, ki so izgubili službo, tako da začasno nadomestijo del plače, me...